Andrzej siedzi w pokoju naprzeciw okna tak, że jego oczy są na wysokości parapetu w odległości 2 m od okna. Przez okno widzi 7 kondygnacji budynku naprzeciwko, a każda kondygnacja ma wysokość 3 m. Wyznacz odległość między budynkami, jeśli wysokość okna wynosi 1 m. Jakiej wysokości fragment budynku zobaczy Andrzej,jeśli usiądzie w odległości 4 m od okna?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-19T13:21:47+02:00
7*3m=21m=wysokość 7 kondygnacji

c=przeciwprostokątna trójkąta małego
c²=(2m)²+(1m)²=5m²
c=√5m

Powstały trójkąt prostokątny ma wysokośc 1m(wysokośc okna)
oznacza to że 21 takich trójkątów może zotać zbudowanych w zdłóż 7 kondygnacji, ozacza to też że wzdłóż przeciw prosokątnej trójkąta dużego(utworzonego z odległości między blokami, wysokością 7 kondygnacji i ich przeciwprostokątną)można ułośyć także 21 małych trójkątów prostokątnych, więc
C=przeciwprostokątna trókąta dużego
C=21m*√5=21√5m
B=odległość między budynkami
B²=(21m)²-(21√5m)²=1764m²
B=42m
42m-2m=40m
Odp.Odległość między blokami wynosi 40m.

b)
c²=(4m)²+(1m)²=17m²
c=√17m
40m/4m=10m
C=10m*√17=10√17m
A=wysokość budynku jaki zobaczy
A²=(10√17m)²-(40m)²=1700m²-1600m²=100m²
A=10m
Odp.Zobaczył fragment budynku o wysokości 10m.
4 4 4