Odpowiedzi

2010-01-04T21:45:58+01:00
A) Al(OH)2
Al3+ + 2OH-

b) CaCO3
Ca2+ + (CO3)2-

c) Pb(SO4)2
Pb4+ + (SO4)2-

d) H2CO3
2H+ + (CO3)2-

e) Mg3(PO4)2
3Mg2+ + 2(PO4)3-

f) K3BO3
3K+ + (BO3)-

g) AgNO3
Ag+ + (NO3)-

h) CaS2
tu jest błąd bo powinno być CaS
Ca2+ + S2-

i) Na3PO4
3Na+ + (PO4)3-

j) Ca(OH)2
Ca2+ + OH-

k) SnCl4
Sn4+ + Cl-

l) FeBO3
Fe3+ + (BO3)3-

m) H2SO4
2H+ + (SO4)2-

n) Al2(SO4)3
Al3+ + 3(SO4)2-

o) Sn(SO4)2
Sn4+ + (SO4)2-

p) K2CO3
2K+ + (CO3)2-

ZnS
Zn2+ + S2+

Pozdrawiam:)

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T21:51:06+01:00
Al(OH)2 >> Al(2+) + 2 OH (-)
CaCO3 >> Ca(2+) + CO3(2-)
Pb(SO4)2 >> Pb(4+) + 2SO4 (2-)
H2CO3 >> 2H(+) + CO3 (2-)
Mg3(PO4)2 >> 3 Mg(2+) + 2 PO4(3-)
K3BO3 >> 3K(+) + BO3(3-)
AgNO3 >> Ag(+) + NO3(-)
CaS2 >> Ca(2+) + 2S(-) (aczkolwiek wątpie że to możliwe....siarka nigdy nie jest 1 wartościowa....jak cos napisz na priv to ci podpowiem) być może Ca2S >> 2Ca(2+) + S(4-)

Na3PO4 >> 3Na(+) + PO4(-)
Ca(OH)2 >> Ca(2+) + 2 OH (-)
SnCl4 >> Sn(4+) + 4Cl(-)
FeBO3 >> Fe(3+) + BO3(3-)
H2SO4 >> 2H(+) + SO$ (2-)
Al2(SO4)3 >> 2Al(3+) + 3SO4(2-)
Sn(SO4)2 >> Sn(4+) + 2SO4(2-)
K2CO3 >> 2K(+) + CO3(2-)
ZnS >> Zn(2+) + S(2-)

Wszystko co w nawiasie to te malutkie współczynniki