Odpowiedzi

2009-09-19T13:19:25+02:00
Katarzyna Hall - minister edukacji narodowej
Waldemar Pawlak - minister gospodarki
Jacek Rostowski - minister finansów
Cezary Grabarczyk - minister infrastruktury
Bogdan Klich - minister obrony narodowej
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-19T13:24:35+02:00
Waldemar Pawlak=minister gospodarki
Grzegorz Schetyna=minister spraw wewnętrznych i administracji
Elżbieta Bieńkowska=minister rozwoju regionalnego
Michał Boni=minister-członek Rady Ministrów
Andrzej Czuma=minister sprawiedliwości
Mirosław Drzewiecki=minister sportu i turystyki
Jolanta Fedak=minister pracy i polityki społecznej
Cezary Grabarczyk=minister infrastruktury
Aleksander Grad=minister skarbu państwa
Katarzyna Hall=minister edukacji narodowej
Bogdan Klich=minister obrony narodowej
Barbara Kudrycka=minister nauki i szkolnictwa wyższego
Ewa Kopacz=minister zdrowia
Maciej Nowicki=minister środowiska
Jan Vincent-Rostowski=minister finansów
Marek Sawicki=minister rolnictwa i rozwoju wsi
Radosław Sikorski=minister spraw zagranicznych
Bogdan Zdrojewski=minister kultury i dziedzictwa narodowego
2009-09-19T13:25:50+02:00
# Katarzyna Hall
minister edukacji narodowej
# Bogdan Klich
minister obrony narodowej
# Barbara Kudrycka
minister nauki i szkolnictwa wyższego
# Ewa Kopacz
minister zdrowia
# Maciej Nowicki
minister środowiska
# Jan Vincent-Rostowski
minister finansów
# Marek Sawicki
minister rolnictwa i rozwoju wsi
# Radosław Sikorski
minister spraw zagranicznych
# Bogdan Zdrojewski
minister kultury i dziedzictwa narodowego