Proszę :) Niech mi to ktoś rozwiąże !
Zad 1 Jaka jest prędkość fali o długości 0,4m jeśli jej częstotliwość wynosi 60HZ ?
Zad 2 Mężczyzna o masie 80kg stojący na deskorolce rzucił przed siebie przedmiot o masie 5 kgz prędkością 16m/s . Z jaką prędkością mężczyzna cofnął się do tyłu ?
Zad 3 Ciało ma ciężar 234 kN.Jaka jest jego masa?
Zad 4 Ciało spada przez 42.3s. Jaką prędkość uzyska na koniec spadania ?
Zad 5 Na huśtawce siedzą dwaj chłopcy jeden o ciężarze 400N a drugi 600N.Lżejszy siedzi w odległości 3m od środka huśtawki .Jak daleko od środka musi usiąść drugi chłopak aby huśtawka była w równowadze?
Zad 6 Jaka jest masa ciała ,jesli podniesione na wysokość 3m posiada energię 6,9kJ ?
Zad 7 Jaką prędkość posiada pojazd o masie 0,6t jeśli energia wynosi 1,2kJ ?
Zad 8 Jaki jest opór zastępczy trzech oporników o wartościach 2,4 i 5 omów połączonych równolegle ?
Zad 9 Pracę jaką wykonał prąd o natężeniu 4A w czasie 2,1h wynosi 16,4 kJ.Jakie jest napięcie ?
Zad 10 Praca jaką wykonał piecyk elektryczny o mocy 4,4 kW wynosi 2,64 kWh,Jak długo był włączony?
Zad 11Jakie ciepło wydzieliło się na oporniku o oporze 0,4 oma w czasie 12s jeśli natężenie prądu wynosi 2,5A ?
Zad 12 Uzwojenie pierwotne transformatora ma 400 zwojów a wtórne 1800 zwojów .Jakie będzie napięcie na uzwojeniu wtórnym jeśli na pierwontym ma wartość 12V ?
Zad 13 Zamień 2,4 kWh na J.
Zad 14 Echo odbite od góry zostało usłyszane po 6 sekundach od krzyku . Jak daleko jest do góry. Przyjmij prędkość dźwięku 330m/s.
Zad 15 Jak daleko uderzył piorun jeśli od błyskawicy do usłyszenia grzmotu minęło 9s.Przyjmij prędkość dźwięku 330m/s.
Zad 16 Ciśnienie w wodzie na pewnej głebokości ma wartość 7kPa.Jaka jest ta głeokość ?
Zad 17 Jaka będzie siła wyporu, która działa na przedmiot o objętości 400 3(SZEŚCIENNYCH) ,który zanurzono w cieczy o gęstości 800 kg/m3 (SZEŚCIENNY)

1

Odpowiedzi

2010-01-04T23:11:35+01:00
Zad.1 v=lambda*f=0,4*60=2,4 m/s
zad.8= 1/Rz=1/2+1/4+1/5=10/20+5/20+4/20
1/Rz=19/20 wiec Rz=20/19
zad.9
W=U*I*t
16400Ws=U*4*7560s/30240
U=0,542V

zad.10
2,64/4,4=0,6 h

zad.12
nwyj/nwej=Uwyj/Uwej=k
1800/400=4,5
Uwtrornym=4,5*12=54V

zad.13
2,4kWh=2400Wh=2400*3600s=8640000J
zad.14
6*330=1980m=1,98km

zad.15

9*330=2970m=2,97km
1 1 1