Zad.1
Opór elektryczny silnika wynosi 20. Ile wynosi moc tego silnika jeżeli natężenie prądu przepływającego przez silnik wynosi 0,2 A ?
Zad.2
Przez kaloryfer przepływa w ciągu doby 300 kg wody, zmieniając swoją temperaturę z 80 stopni C na 60 stopni C. 1 kg wody ochładzając się o 1 stopien C oddaje 4,2 kJ ciepła. Ile ciepła oddaje woda w tym kaloryferze w ciągu doby ? Zapisz obliczenia..

1

Odpowiedzi

2010-01-04T22:55:00+01:00
Zad1
P=U*I=I*R*I=I^2*R=0,2*0,2*20=0,4*20=50 WAT