Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T06:35:45+01:00
Zamiana glukozy w alkohol i dwutlenek węgla:
C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅OH + 2CO₂

Masa cząsteczkowa etanolu: 2*12+5*1+16+1=46 g/mol,

Otrzymano 13kg etanolu 76%, w przeliczeniu na 100%:
13*0,76=9,88 kg
więc otrzymano 9880g/(46g/mol)=214,8 mol etanolu,
który otrzymano z połowy tej ilości glukozy, czyli 107,4 mol

Masa cząsteczkowa glukozy: 6*12+12*1+6*16=180 g/mol, więc wzięto do fermentacji 180g/mol * 107,4 mol = 19332 g = 19,3 kg glukozy


1 5 1