Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T10:15:03+01:00
Moja wizja kapłaństwa w zestawieniu zyciorysu ks. jana wianney

Kapłaństwo, to dar Boga dla ludzi. Takim darem został obdarzony także Jan Vianney.Pomimo trudności, jakie napotykał w życiu, bo miał trudności ze zdaniem egzaminów po łacinie, to udało mu się osiągnąć cel i za zgodą swojego przyjaciela, ks. Balleya mógł zdawać egzaminy w języku francuskim, co poskutkowało przyjęciem go do seminarium. Dlatego uważam, że być kapłanem to wielka odpowiedzialność.