Potrzebne pilnie!!! Nie mam pojęcia, jak to zrobić.

Zegar ścienny ma trzy wskazówki: godzinową o długości 6 cm, minutową o dł. 9 cm, sekundową o dł. 8 cm. Oblicz długość drogi przebytej w ciągu doby przez koniec każdej wskazówki. Przyjmij, że [pi] jest równe 3,14 Wyniki wyraź w metrach i zaokrąglij do całości.

2

Odpowiedzi

2010-01-04T21:15:51+01:00
Zegar ścienny ma trzy wskazówki: godzinową o długości 6 cm, minutową o dł. 9 cm, sekundową o dł. 8 cm. Oblicz długość drogi przebytej w ciągu doby przez koniec każdej wskazówki. Przyjmij, że [pi] jest równe 3,14 Wyniki wyraź w metrach i zaokrąglij do całości.

Obw=2πr
r₁-wskazówka godzinowa
r₂-wskazówka minutowa
r₃-wskazówka sekundowa

r₁=6cm
r₂=9cm
r₃=8cm

d₁=2*Obw₁=2*2πr₁=4*3,14*6=75,36cm=0,7536m≈1m

d₂=24*Obw₂=24*2πr₂=48*3,14*9=1356,48cm=13,56m≈14m

d₃=60*24*Obw₃=1440*2πr₃=2880*3,14*8=72345,6cm=
=723,456m≈724m
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T21:17:51+01:00
A) wskazówka godzinowa - 6 cm
w ciągu doby - 24 obroty
jeden obrót - 2πr
2*3,14*6 = 37,68 cm
0,3768*24 ≈ 9 m

b) wskazówka minutowa - 9 cm
w ciągu doby - 24*60 obroty
jeden obrót - 2πr
2*3,14*9 = 56,52 cm
56,52*24*60 ≈ 813 m

c) wskazówka sekundowa - 8 cm
w ciągu doby - 24*60*60 obroty
jeden obrót - 2πr
2*3,14*8 = 50,24 cm
50,24*24*60*60 ≈ 43407 m

Mam nadzieję, że dajesz najlepszą ;)
2 3 2