Odpowiedzi

2012-07-29T19:32:23+02:00

Zadanie 1. Napisz reakcje zobojetniania nastepujacych soli:

 

a) siarczan (VI) potasu

 

H₂SO₄ + 2KOH ⇒ K₂SO₄ + 2H₂O

 

 

b) fosforan (V) amonu

 

H₃PO₄ + 3NH₃*H₂O ⇒ (NH₄)₃PO₄ + 3H₂O

 

 

c) siarczan (IV) magnezu

 

H₂SO₃ + Mg(OH)₂ ⇒ MgSO₃ + 2H₂O

 

 

d) chlorek wapnia

 

2HCl + Ca(OH)₂ ⇒ CaCl₂ + 2H₂O

 

 

e) węglan potasu

 

H₂CO₃ + 2KOH ⇒ K₂CO₃ + 2H₂O

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)