Odpowiedzi

2010-01-04T23:54:42+01:00
Teatr szekspirowski :
- jego najbujniejszy rozkwit przypada na XVII w , za panowania królowej Elżbiety, stąd jego druga nazwa teatr elżbietański
- teatr założony przez Szekspira i wspierany przez królową nosił nazwę "The Globe"
- budynek teatru powstał na palnie oberży z dziedzińcem wewnętrznym
- widzowie zamożniejsi oglądali przedstawienie z okien na balkonach, a biedniejsi po prostu stali na dziedzińcu
- dekoracje i sprzęty były bardzo ubogie, przywiązywano głównie wagę do gry aktorów
- największe dzieła tego okresu to "Romeo i Julia", "Hamlet", "Makbet" (tragedie), "Wesołe kumoszki z Winsdoru" (komedia).

Teatr antyczny:
- role grali wyłącznie mężczyźni
- wprowadzenie pierwszego aktora przypisuje się Tespisowi, drugiego Ajschylosowi a trzeciego Sofoklesowi
- budynki teatralne znajdowały się na zboczach stoków
- centralnym punktem była orchestra, na której występował chór, proskenion był miejscem przeznaczonym dla aktorów, skene był to budynek sceniczny, a paraskenia - skrzydła boczne
- dekoracje i rekwizyty również były ubogie i przywiązywano wagę do gry aktorskiej
- odgrywano dwa gatunki dramatu : komedię i tragedię
- tragedia powstała z dytyrambu, pieśni chwalącej Dionizosa,podczas Wielkich Dionizji i była śpiewana przez koryfeusza, czyli przewodnika chóru , była to opowieść tragiczna , w której nad głównym bohaterem wisiało fatum
- komedia powstała z bieśni biesiadnej, radosnej, często nawet rubasznej, również śpiewanej ku czci Dionizosa, ale podczas Małych Dionizji- świeta radosnego , pieśń ta nazywała się komos
- aktorzy występowali w wysokich koturnach, płaszczach (chitonach) oraz perukach(onkos) , dzięki którym ich postać wydawała się wyniosła i monumentalna
- potczas sztuki widz doświadczał oczyszczenia, czyli katharsis, które wzbudzało uczucie litości i trwogi
- największe dzieła tego okresu to "Iliada" i "Odyseja" Homera

Teatr romantyczny :
- sztuki były odgrywane na scenie wzniesionej ponad pierwsze rzędy
- widownia znajdowała się wyłącznie z przodu sceny i była ustawiona pochyło
- dużą rolę odgrywało oświetlenie
- był łatwo dostępny nie tylko dla najbogatszych
- skupiano się na rekwizytach i charakteryzacji
- w dramacie romantycznym łączono wątki fanastyczne z rzeczywistymi
- epizody nie wynikały bezpośrednio z siebie
- przedstawiane były konflikty światopoglądowe, których rozwiązanie było niemozliwe
- w swoich dziełach twórcy opisywali często losy ojczyzny i emigracji
- najwybitniejsze dzieła to "Dziady" A. Mickiewicza, "Kordian" J. Słowackiego .