Odpowiedzi

2010-01-05T13:50:15+01:00
Dane

a = 10cm
d = 800 kg/m

Objętość sześcianu

V = a³
V = 10cm³
V = 1000cm³ = 0,001 m³

Masa sześcianu

d = m / V

m = d * V
m = 800kg/m * 0,001 m³
m = 0,8 kg

Pole powierzchni sześcianu

s = a²6
s = (10cm)²*6
s = 600 cm² = 0,06 m²

Ciśnienie

p = Fc / s

Fc = 0,8kg * 10N/kg
Fc = 8 N

p = 8N / 0,06m²
p = 133,3 Pa