44. nie mozna skrócić wyrażenia:
A) x(x-2)/x(x+2)
B) x²-x/x-1
C) x+4/x²+16
D) x+4/x²-16
45. Jezeli x²-4/x+2 = 3 to wartosc wyrazenia x-2 jest równa..?
wynik powinien wyjść: 3
46. Jeżeli x²-1/x-1 = √3+√5 to wartosc wyrazenia x+1 jest równa..?
wynik powinen wyjsc √3+√5
47. Jeżeli x³-27/x²+3x+9 =5 to wartosci wyrazenia x-3 jest równa...?
wynik powinien wyjsc: 5.


te 4 zadania są też w załączniku.
zależy mi na obliczeniach ( i jesli to nie problem - wytłumaczeniu dlaczego "tak" a nie inaczej"..).
proszę o pomoc, gdyz matma to dla mnie czarna magia..

--


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-19T15:12:36+02:00
44. nie mozna skrócić wyrażenia:
A) x(x-2)/x(x+2)
B) x²-x/x-1
C) x+4/x²+16
D) x+4/x²-16

C) bo nie rozłożysz x²+16

45. Jezeli x²-4/x+2 = 3 to wartosc wyrazenia x-2 jest równa..?
x²-4/x+2 = 3
(x-2)(x+2)/x+2=skracasz x+2 i zostaje x-2=3

46. Jeżeli x²-1/x-1 = √3+√5 to wartosc wyrazenia x+1 jest równa..?
(x-1)(x+1)/x-1=x+1= √3+√5 jaw wyżej skracasz

47. Jeżeli x³-27/x²+3x+9 =5 to wartosci wyrazenia x-3 jest równa...?
(x-3)(x²+3x+9 )/x²+3x+9=po skróceniu x-3=5
2 5 2