Kilka zadań z geografii proszę pomóżcie. :)

1. Podaj przykłady działań człowieka, które przyczyniają sie do powiększenia obszaru użytków rolnych kosztem nieużytków.
...
2. W tabeli 1 przedstawiono średnie wartości produkcji wybranych artykułów żywnościowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca Ziemi w 2000 roku. W tabeli 2 zestawiono roczne spożycie wybranych artykułów przez 1 mieszkańca podanych krajów. Przeanalizuj dane w tabeli 1. i 2. i przedstaw swoje wnioski. (tabele są w załączniku).
...
3. Posługując sie mapą ( w załączniku) przedstawiającą wyżywienie ludności na świecie, podaj nazwy obszarów, na których wartość energetyczna spożywanych artykułów jest mniejsza niż 80% dziennego zapotrzebowania człowieka.
...
4. a). Jakie działania według ciebie, należy podjąć, aby zmniejszyć braki żywności w najuboższych regionach świata?
...
b), wyjaśnij termin zielona rewolucja
...
5). Przedstaw korzyści, jakie może mieć państwo z dostępu do wybrzeżą morskiego czy oceanicznego.
...
6. Wyjaśnij terminy:
strefa rybołóstwa - ...
morska strefa ekonomiczna - ...
akwakultura - ...

No i to wszystko. proszę o odpowiedzi poprawne. :)

1

Odpowiedzi

2009-09-19T19:25:38+02:00