Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T21:53:14+01:00
Różnica między Konstytucją marcową z 17marca 1921 roku a kwietniową z 1935 roku jest taka że Konstytucja marcowa z 17 marca 1921 roku miała charakter demokratyczny przewagę miał Sejm(władza ustawodawcza) prawa obywatelskie były zabezpieczone panował system wielopartyjny.
Konstytucja kwietniowa z 1935 roku była całkowitym zaprzeczeniem demokracji i swobód obywatelskich w 2 Rzeczpospolitej. Ograniczono znacznie rolę Sejmu(władzę ustawodawczą) najważniejsza była władza wykonawcza skupiona w rękach Józefa Piłsudskiego i jego obozu politycznego Sanacji.W zasadzie konstytucja Kwietniowa z 1935 roku sankcjonowała na dobre rządy autorytarne Józefa Piłsudskiego i jego całego zaplecza politycznego(Sanacji). Najprościej mówiąc konstytucja Marcowa z 1921 roku miała charakter bardzo demokratyczny a Konstytucja Kwietniowa była całkowitym zaprzeczeniem jakiejkolwiek demokracji(czyli z greckiego władzy ludu) ponieważ całkowita władza i kontrola państwa polskiego odbywała się za zgodą i wiedzą jednej osoby Józefa Piłsudskiego.
12 4 12