Zadanie 1
Jąką prace wykona robotnik, przesuwając po podłodze ruchem jednostajnym drewnianą skrzynię na odległośc s = 20 m? Siłą tarcia, którą musi pokonać robotnik, ma wartość F = 240 N.

Zadanie 2
Na wykresie ( w załączniku) przedstawiono zależnośc pracy od czasu dla dwóch różnych urządzeń A i B. Które z urządzeń pacuje z większą mocą?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-19T14:39:48+02:00
1.
W=Ep=F*s
W=240N*20m=4800J=4,8kJ
Opd. Robotnik wykonał pracę równą 4,8kJ
2.
P=W/t
PA=600J/2s=300W
PB=300J/2s=150J
Odp. Większą moc ma ciało A.
2009-09-19T16:35:23+02:00
1. Podstawiamy do wzoru na pracę W = F * s
W = 240 * 20 = 4800 J = 4,8 kJ

2.P=W/t
PA=600J/2s=300W
PB=300J/2s=150J
Odp. Z większą mocą pracuje ciało A.