Odpowiedzi

2010-01-04T21:05:56+01:00
We wrześniu 1939 Polska znów znalazła się w pułapce, wywołanej wybitnie niefortunnym położeniem geopolitycznym. Zaatakowana najpierw przez hitlerowskie Niemcy a później przez Związek Radziecki, przegrała kampanię wrześniową.
Jedną z najważniejszych przyczyn jej klęski jest zapewne odwieczny problem - położenie między Rosją a Niemcami. Jak wykazała historia - trudno o bardziej niebezpieczne miejsce na świecie. Niektórzy historycy przedstawiali wszak Polskę jako pannę młodą, skazaną na wieczne umizgi dwóch natrętnych wielbicieli. Warunki geograficzne - czyli głównie równiny, rzek w ogólnym rozrachunku niewiele, przeszkód terenowych niemal brak - również nie wpływają korzystnie na obronność.
Drugą ważną przyczyną jest brak pomocy ze strony sojuszników - Anglii i Francji, które to państwa co prawda wypowiedziały wojnę Niemcom, ale Anglia ograniczyła się do zrzucania ulotek, wzywających do zaprzestania walk. Francja nie zrobiła nic. Polska została sama. Być może w części była to wina rządu sanacyjnego, który skądinąd doprowadził do jej politycznego odizolowania.
Trzecia przyczyna to walka na dwa fronty. Niespodziewany atak ZSRR zdezorientował Polaków i ostatecznie położył kres szansom na wygranie wojny.
Czwarty powód - liczebność armii. Polska liczyła na sojuszników, którzy nic nie zrobili. Armia polska była znacznie mniejsza niż armia niemiecka, nie wspominając już o gigantycznej armii rosyjskiej. Była też mniej zaawansowana technicznie niż Niemcy i, choć szarże ułanów na czołgi są tylko mitem - zaważyło to również na losach kampanii. Zwłaszcza przesądziło lotnictwo, a raczej jego brak po stronie polskiej i broń pancerna - z którą u nas również było krucho.
Piąty powód - sytuacja ekonomiczna Polski, wyjątkowo nieciekawa w latach trzydziestych. Kraj wciąż zbierał siły po Wielkim Kryzysie, brakowało pieniędzy na modernizację i utrzymanie armii. Nie można było przeprowadzić pełnej mobilizacji.
8 3 8