Odpowiedzi

2010-01-05T05:46:51+01:00
Porównujemy siłę ciężkości i odśrodkową na skutek obrotu wokół Słońca na powierzchni Ziemi:

GMsMz/R² = Mzv²/R
GMs/R=v²
v=√(GMs/R)

v=√(6,67*10⁻¹¹*2*10³⁰/149,6*10⁹)=√(0,09*10¹⁰)=0,3*10⁵
[√(m³*kg⁻¹*s⁻²*kg*m⁻¹)=m*s⁻¹=m/s]=300 km/s

Ciekawe, czy się zgadza z rzeczywistością?
Prędkość kątowa:
ω=v/R=0,3*10⁵/149,6*10⁹=2*10⁻⁷ rad/s= 2*10⁻⁷*24*3600 rad/dobę =2*10⁻⁷*24*3600/(2π) części orbity / dobę=0,0027500 części orbity / dobę
≈ 1/365 części orbity / dobę, co się o dziwo zgadza, bo tyle przemierza Ziemia w ciągu 1 dnia...

Odp. Prędkość Ziemi względem po swojej orbicie wokół Słońca wynosi 300 km/s
2010-01-05T06:17:11+01:00
GMsMz / R ² = Mzv ² / R
GMs / R = v ²
v = √ ( GMs / R )

v = √(6,67*10⁻¹¹*2*10³⁰/149,6*10⁹)=
√ (0,09*10¹⁰) =0,3 * 10 ⁵
[ √(m³*kg⁻¹*s⁻²*kg*m⁻¹)=m*s⁻¹=m/s ] = 300 km / s

Pozdrawiam!