Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T21:08:13+01:00
Objętość 1 cieczy:
V₁=m₁/ρ₁
Objętość 2 cieczy:
V₂=m₂/ρ₂

m₁:m₂=2:3 => m₂=3m₁/2

Łączna objętość:
V=V₁+V₂=m₁/ρ₁+m₂/ρ₂

Łączna masa:
m=m₁+m₂

Gęstość mieszaniny:
(zakładamy, że ciecze mieszają się bez anomalii, np. woda z alkoholem ma mniejszą objętość niż przed zmieszaniem)

ρ=m/V=(m₁+m₂)/(m₁/ρ₁+m₂/ρ₂)= (m₁+3m₁/2)/[m₁/ρ₁+3m₁/(2ρ₂)]=
(5m₁/2)/[m₁(1/ρ₁+3/(2ρ₂)] =
2,5/( 1/ρ₁+1,5/ρ₂)=
2,5/(1/1000+1,5/800) ≈ 870 kg/m³
2 5 2