Poniżej przedstawiono niepełne równania reakcji chemicznych.
Uzupełnij:
A/ brakujące reagenty,
B/ dobierz współczynniki stechiometryczne,
C/ podaj nazwy związków chemicznych biorących udział w reakcjach,
D/ podaj typ reakcji chemicznej,

Fe + HgSO4 ---------> Fe2(SO4)3 + ............
Li + AICI3 ----------> ............ + AL
Ca(OH)2 + HCIO3 ----------> ............ + ...........
Na2S + H2SO4 -----------> Na2SO4 + ...........
FeO + C ----------> .......... + ...........
H2 + S ---------> ...........
Ca + HBr ----------> .......... + .........
Ca + H2SO4 ---------> .......... + ..........
N2O -----------> N2 + .............

1

Odpowiedzi

2009-09-19T15:12:59+02:00
Wszystko na kartce (już 3 raz ten sam użytkownik! :D).
Przybliżysz sobie obrazek, wtedy będzie widać :)