Prosze o pomoc!!!!!!!

Samolot ruszył ruchem jednostajnym przyśpieszonym i po upłuywie 10 sek. przebył drogę 300 metrów. Jaką prędkość osiągnął w tym czasie?Bardzo Prosze prosze o wypisanie po kolie danych, szukanych, rozwiązania i odpowiedzi.

Z góry Dziękuję

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T21:14:13+01:00
Dane: Szukane:
t=10s V=?
s=300m

s = a*t2/2
i przekształcamy wzór:
2s/t2 = a
600m/100s = a
a = 6 m/s2
V = a *t
V = 6m/s2 * 10s
V = 60 m/s

t2 oznacza czas podniesiony do kwadratu
v=s/t tak jakby nikt nie wiedział :)
2010-01-04T21:23:40+01:00
Wychopdzimy z wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym
s=Vo*t +a*t2/2 ponieważ Vo = 0 wzór przyjmie postać s=a*t2/2
musimy obliczyć przyspieszenie a do tego wykorzystamy wzór a=∆V/∆t
∆V=Vk - Vp ale Vp = 0 to ∆V = Vk czyli taką jaką osiągnął samolot
∆t = tk - tp ale tp = 0 to ∆t = tk
czyli wzór na przyspieszenie wygląda teraz tak a=V/t podstawimy go teraz do wzoru na drogę
s = (V/t)*t2/2 upraszczany t z t2; mnożymy obustronnie przez 2 i otrzymujemy
2s=V*t z tego V=2s/t podstawiamy dane V=2*300/10 V=600/10 V=60 m/s
Dane do zadania
s=300 m
t=10 s
Obliczyć
V=?
Wzory jak wyżej
Odpowiedź do zadania:
Samolot osiągnął prędkość 60 m/s