Odpowiedzi

2010-01-04T21:22:15+01:00
1.Uczniom nie wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna – kierownika wycieczki.
2.Śmieci należy pozostawiać w oznaczonych do tego miejscach.
3.Grupa powinna przemieszczać się tylko po wyznaczonych szlakach.
4.Nie wolno nawiązywać kontaktów z nieznajomymi.
5.Należy wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika.
6.Uczestnik wycieczki jest zobowiązany zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury.
7.Należy przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.
8.Nie wolno opuszczać ani oddalać się od miejsca zakwaterowania.
9. Należy korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem.
10.Należy zapoznać się z regulaminem wycieczki i jego przestrzegać.
11 3 11
  • Cake
  • Początkujący
2010-01-04T21:23:14+01:00
REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ DO KRAKOWA:

1. Nie oddalaj się od grupy !
2. Wykonuj polecenia opiekunów !
3. Zachowuj się grzecznie dla swoich towarzyszy !
4. Nie wychodź na ulicę !
5. Podczas jazdy autobusem i tramwajem zachowuj czystość w swoim otoczeniu !
6. Sprawdzaj czy zawsze masz obok siebie swojego towarzysza i pilnujcie się nawzajem !
7. O każdym wyjściu (np. do toalety, pobliskiego sklepu) powiadamiaj opiekuna !
8. Dostosuj się do znaków (np. zakaz fotografowania, zakaz jedzenia, dotykania) !
9. Dostosuj się do pogody, która będzie panować w Krakowie by się nie przegrzać lub nie zmarznąć !
10. Przestrzegaj wszystkich powyższych punktów regulaminu wycieczki !
11 3 11
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T21:24:00+01:00
1.Złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia rodziców.
2.Zabrania na wycieczkę aktualnej legitymacji szkolnej.
3.Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu ( strój kąpielowy, odpowiednie obuwie, kurtkę nieprzemakalną).
4.Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki.
5.Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika wycieczki ( w czasie przejazdu autokarem, w czasie zwiedzania, w czasie noclegu ).
6.Zachowania się w kulturalny sposób – wszędzie.
7.Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki, wychowawcy i opiekunów oraz przewodników i ratowników.
8.Informowania kierownika wycieczki, wychowawcy klasy o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo siebie i innych.
9.Pozostawienia w porządku wszystkich miejsc przebywania.
10.Bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
8 3 8