Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T21:13:19+01:00
Ze Szwecją
I Przyczyny
a) Panowanie nad Bałtykiem
b) Roszczenia Wazów do tronu szwedzkiego
c) Konflikt religijny (Szwecja – protestanci, Zygmunt III Waza – gorliwy katolik)
d) W Szwecji brakowało ziem pod uprawę

II Skutki
a) Utrata większej części Inflant przez Polskę i przegranie rywalizacji o dominacje nad morzem Bałtyckim
b) Utrata zwierzchności nad Prusami Książęcymi
c) Ogromne straty demograf. I ekonom., zniszczenie gosp.
d) Spadek autorytetu króla, wzrost opozycji magnackiej
Wiedziałm tylko 2 przyczyny myśle że się przydadzą :)
2010-01-04T21:14:10+01:00
- Chęć utworzenia z Bałtyku wewnętrznego morza szwedzkiego,
- Chęć powstrzymania postępów Rosji w wojnie z Rzeczypospolitą (wzrost potęgi Rosji)
- Roszczenia Wazów (głównie Jana Kazimierza) do tronu szwedzkiego,
- Opozycja magnacka chciała odzyskać dzięki Szwecji utracone w wojnie z Rosją terytoria