-Niejaki Hieronim Protazy Kowalski urodził sie w roku wstąpienia na tron Zygmunta III Wazy. Ile miiał latw chwili wybuchu powstania Chmielnickego?


-Gdy Helanka Zabiełło miała 8 lat, rozpoczą się ,,potop" szwedzki.W jakim wieku wyszła za mąż, jeżali ślub odbył się 6 lat po podpisaniu pokoju w Oliwie?

-Przodek waszego kolegi, Stanisław Jerzy Barski,urodził się w roku zwycięstwa podKircholmem,a zmarl tuz przed wiktorią Jana III Sobieskiego pod Wiedniem.Ile lat żył ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T21:25:11+01:00
Waza wst. na tron w 1587 a powst. chmielnickiego wybuchło w 1648 więc miał 61 lat

potop szwedzki - 1655
pokój w oliwie - 1660
1660- 1655+8+6=19
miała zatem 19 lat

bitwa pod kircholmem - 1605
zwycięstwo pod wiedniem - 1683
żył 87 lat

:-)
17 3 17