PROSZĘ O POMOC!!! potrzeba mi tego na jutro więc to PILNE z góry wielkie dzięki :DDD... proszę o pełne rozwiązanie z danymi i układami równań :DDD

Zad 19
Średnia arytmetyczna pewnych dwóch liczb jest równa 15. Gdyby jedną z tych liczb zmniejszyć o 2, a drugą zmniejszyć dwukrotnie, to średnia arytmetyczna wynosiłaby 10. Znajdź te liczbę

Zad 20
Zapisz liczbę 0,6 w postaci takiego ułamka zwykłego, w którym suma licznika i mianownika wynosi 1000

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T21:37:43+01:00
19.
(x+y)/2 = 15
(x-2 + y/2)/2 = 10

Z pierwszego równania:
x = 30 - y
wstawiamy do drugiego
(30-y-2+y/2)/2 =10
28-y/2=20
y/2=8
y=16 => x=30-y=30-16=14
Odp. 14 i 16

20.
x/y=0,6
x+y=1000

x=0,6y
0,6y + y =1000
1,6y = 1000
y=1000/1,6=1000*10/16=1000*5/8=125*5=625
x=1000-y=375
Spr.
x/y=375/625=15/25=3/5=0,6

Odp. 375/625

1 5 1
2010-01-04T22:01:57+01:00
Zadanie 19

(x+y)/2 = 15
(x-2+y/2)/2 = 10

x+y = 30
x-2+(y/2)=20

x=30-y
30-y-2+(y/2)=20

x=30-y
-0,5y=-8

x=30-y
y=16

x=14
y=16

zadanie 20
6/10 = y/x ==> 6x = 10y ==> x=10/6y
x+y=1000
podstawiajac

10/6y+y=1000
16/6y=1000
y=375
x=1000-375=625

625/375=0,6
1 3 1