Odpowiedzi

2010-01-04T21:46:52+01:00


Objętość walca obliczamy ze wzoru:
V = πr² * H,
gdzie
r - promień podstawy
H - wysokość walca

Przekrojem osiowym walca jest prostokat o wymiarach:
średnica podstawy i wysokość walca, a jego pole obliczymy mnożąc te dwie wielkości.

Z zadania wiemy, że:
V = 250πcm³
r = 10cm

Podstawiając te dane do wzoru na objętość walca obliczymy H:
V = πr² * H
250πcm³ = π(10cm)² * H
250πcm³ = 100πcm² * H / : 100πcm² (obie strony dzielimy przez 100πcm²)
H = 2,5cm

czli mamy:
r = 10cm, to 2r(średnica)= 20cm
H = 2,5cm

Pole przekroju: P = 2r * H
P = 20cm * 2,5cm = 5cm²

Odp. Pole przekroju osiowego tego walca wynosi 5cm²

1 5 1