•Święć się imię Twoje
•Przyjdź królestwo Twoje
•Bądź wola twoja
•Chleba naszego daj nam dzisiaj
•Odpuść nam nasze winy
•Nie wódź nas na pokuszenie
•Zbaw nas ode złego
Zad. Ułóż program własnego życia kierując się treścią Męki Pańskiej[powyższej] . (w 7 punktach) .

1

Odpowiedzi

2009-09-19T16:26:18+02:00
1) w imię moje zawsze będę postępować tak by się nie wstydzić za siebie. będę przestrzegać dobrego imienia swojego

2)Gdy nadejdzie dzień Boży będę gotowa na stanięcie przed obliczem Boga. dlatego modlę się codziennie

4)będę starać się by pomagać innym wtrudnych sytuacjach zyciowych. A gdy ktoś mnie poprosi nie odmówię pomocy

5)będę starać się nie grzeszyć i odpuszczę winy tym co skrzywdzili mnie i postaram się by nasze relacje polepszyły się.

6)Nawet jak będzie to największa pokusa to będę mieć siłe by się temu oprzeć. Ponadto w każdy scisły post wyznaczę sobie cel by przeciwstawić się okusie

3) Co mam być to niech będzie nie będę się sprzeciwiać przeznaczuniu

7)będę się starać by inni byli ze mnie dumni i mnieli we mnie wsparcie...