Odpowiedzi

2010-01-04T21:58:49+01:00
1.CECHY EPOSU HOMERYCKIEGO:

* Ukazywanie wydarzeń przełomowych dla danej społeczności .

* Ukazywanie dwóch światów(dwupłaszczyznowość)-świat bogów i świat ludzi .

* Dzieło rozpoczyna sie inwokacją czyli rozbudowaną apostrofą(bezpośredni zwrot do adresata)

* Styl podniosły,patetyczny .

* Charakteryzuje się stosowaniem środków stylistycznych .

* Porównanie Homeryckie-drugi człon jest bardzo rozbudowany (np : "Rzucił sie za nim Achilles,w swe nogi ufny polotne. Jako sokół wśród gór,najściglejszy z rzeszy skrzydlatej,na gołębicę skalna strwożona chybko uderza[...]" (Achilles przyrównany do sokoła a Hektor do gołębicy)

* Epizodyczność akcji (ukazywanie duzej ilości epizodów nie majacych znaczenia dla przebiegu kcji ).

* Realistyczne,bardzo szczegółowe opisy .

* Heksametr - wiersz składajacy sie z sześciu stóp metrycznych .

CECHY TRAGEDII ANTYCZNEJ:

* TARSIS-wzbudzenie w widzu litosci i trwogi,widzowie mieli zapomnieć o codziennosci i oczyscić sie z własnych doznań,mieli stać sie lepsi .

* CHÓR-zbiorowy komentator wydarzeń w tragedii greckiej. Wjego skład wchodziło od kilkunastu do kilku dziesieciu śpiewaków.

* TRZY JEDNOSCI-zasady kompozycyjne tragedii antycznej,wywiedzione z dzieła Arystotelesa "Poetyka" .Wyróżniono jednosć miejsca,jedność czasu i jedność akcji .

* WINA TRAGICZNA-dokonanie złego czynu nieświadomie.

* KONFLIKT TRAGICZNY-konflikt między dąrzeniami jednostki a siłami wyższymi.

* TRAGIZM-sytuacja w której bohater postawiony jest przed koniecznoscia dokonania wyboru miedzy dwiema równorzędnymi racjami i każda z podjetych decyzji prowadzi bohatera do klęski .

* BOHATER TRAGICZNY-człowiek postawiony przed koniecznościa podjecia decyzji między dwiema równorzędnymi racjami a kazda z podjetych decyzji bohatera prowadzi do jego klęski .

* IRONIA TRAGICZNA-ironia losu,nieoczekiwany splot wydarzeń,które z pozoru dobre dla bohatera prowadzą do jego klęski .

* DECORUM-zasada odpowiedniości stylu co znaczy ze nie mogą występować jednocześnie elementy tragiczne i komiczne

* MIMESIS-naśladownictwo rzeczywistości wprowadzone przez Arystotelesa(wydarzenia prawdo- podobne)

* HYBRIS-zbytnie zaufanie własnemu rozumowi,zbytnie przekonanie,ze mozna pokonać zły los .

* FATUM-przeznaczenie,zły los .
Nie Tarsis tylko Katharsis i dążeniami a nie dąrzeniami