Zad.1

a . -100 : { - [ 2¾ - (0,5) * (- 1½) ] } = ...

b. -12,4 - 2,4 : ( - 2⅔ ) + 2⅔ * ( - 0,9 ) - 0,1 = ...

c. -[- ( - 7⅓ ) : 1,1 - 1,1 * 6⅔ ] + 4⅛ * ( -4 ) = ...

Zad.2

Do liczby -12,5 dodaj iloczyn liczb 4⅓ i ( - 3,9 )

Zad.3

Do liczb -10,6 dodaj iloczyn liczb 4 i 1⅕

2

Odpowiedzi

2010-01-04T21:57:38+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T22:20:12+01:00
A . -100 : { - [ 2¾ - (0,5) * (- 1½) ] } =
-100: { - [ 2¾ - (-0,75)] }=
-100 : (-2)= 50

b. -12,4 - 2,4 : ( - 2⅔ ) + 2⅔ * ( - 0,9 ) - 0,1 =
-12,4 - 2⅖ : ( - 2⅔) +2⅔ * ( -₁₀⁻⁹) - 0,1=
12,4 - ²²₋₅ *( -⅜) +⅜ * ( -₁₀⁻⁹)=
12,4 - ⁶⁶₋₄₀ + (-¹⁸₋₈₀)=
12⅖ - ¹³²₋₈₀ + (-¹⁸₋₈₀)
12⅖ -¹¹⁴₋₈₀=...

zad2.
4 ⅓ * (- 3,9)=¹³₋₃ * (-³⁹₋₁₀)=
3 skrócimy z 39
¹³₋₁ * (-¹³₋₁₀)
-¹⁰⁹₋₁₀ = -10 ⁹₋₁₀= - 10,9

-12,5+ (-10.9) = - 23,4

zad3.
4 * 1 ⅕ = 4 * 1,2 =4,8

-10,6 + 4,8= -5,8