Zadanie 1
Utwórz formy nieosobowe (bezokoliczniki i formy zakonczone na -no , -to) czasownikow :sławili , walczył , obronił , zdobył .
zadanie 2
Porównaj wypowiedzenia i powiedz , jak sie zmienia ich treść w zaleznosci od tego , czy czasownik jest w formie osobowej czy nieosobowej zakonczone na -no , -to
Trubadurzy sławili mestwo rycerzy .
Sławiono mestwo rycerzy.

Rycerz walczył w obronie słabszych .
Walczono w obronie słabszych .

Oddzial rycerzy obronil skarbiec przed rabusiami .
Obroniono skarbiec przed rabusiami

B) Uzupełnij wniosek

W wypowiedziach zawierajacych nieosobowa forme czasownika zakonczona na -no , -to nie ma informacji o ......... czynnosci . Takich wypowiedzen uzywamy gdy nie wiemy ............. czynnosc , lub gdy swiadomie nie chcemy ujawnic .......... czynnosci .


zadnaie 3
Okresl forme gramatyczna czasownikow w ponizszych zdaniach .

Rycerz
Jest zawsze gotowy do walki i poświecenia .
Walczy tylko z rownymi sobie .
Staje po stronie słabszych .
Brzydzi sie kłamstwem .
Gardzi tchorzami .

pomozcie mi prosze

1

Odpowiedzi

2010-01-04T22:02:59+01:00
Sławiono, broniono, walczono, zdobyto
zad.2]
trubadurzy
osobowa forma czasownika= określony sprawca czynności
nieosobowa- nie wiadomo, kto sławił to ęstwo rycerzy

rycerz: w osobowej formie wiesz, kto walczył,,, w nieosobowej nie wiesz tego

skarbiec: podobnie, w osobowej formie wiesz kto obronił ten skarbiec, w nieosobowej nie wiesz
forma osobowa daje ci pełniejszą informację
zad.2b]w kropki wpisz:
-sprawcy
-kto wykonał tę czynnośc
-sprawcy
zad.3]-zdanie 1]forma nieosobowa-- zdanie nie mówi kto jest gotowy
2 zdanie]osobowa- bo wiemy,że walczy
3 zdanie]osobowa- bo staje
4 zdanie] i 5zdanie= forma osobowa bo wprawdzie nie wiemy konkretnie kto to robi, ale wiemy że jakiś ,,on"
pozdrawiam
14 3 14