1. Które z podanych tlenków reagują z wodą, tworząc zasady:
I. CaO; II.K₂O; III.FeO; IV.CuO
a) I i II ; b) III i IV; c) wyłącznie I; d) wyłącznie II .

2. Po zmieszaniu roztworów AgNO₃ i CaCl₂ w roztworze pozostaną jony:
a) Ag⁺, NO₃⁻, Ca²⁺, Cl⁻ ;
b) tylko Ag⁺ i Cl⁻ ;
c) tylko Ca²⁺ i NO₃⁻ ;
d) wszystkie substancje wytrącą się w postaci osadu.

3. Otrzymywanie wapna palonego można opisać równaniem reakcji:
a) CaCO₃ -> CaO + CO₂; c) CaO + H₂O -> Ca(OH)₂;
b) CaO + CO₂ -> CaCO₃; d) Ca(OH)₂ + CO₂ -> CaCO₃ + H₂O .

4. Produktami reakcji tlenku sodu z kwasem azotowym (V) są:
a) NaNO₂ i H₂; c) NaNO₃ i H₂;
b) NaNO₃ i H₂O; d) wyłącznie NaNO₃.

5. Rozpuszczalność tlenu w zbiornikach wodnych podczas upałów:
a) zawsze się zmniejsza;
b) nie ulega zmianie;
c) zawsze się zwiększa;
d) czasem nieznacznie się zwiększa.

6. Roztwór nienasycony można otrzymać z roztworu nasyconego w wyniku :
a) dodania rozpuszczalnika;
b) obniżenia temperatury;
c) odparowania rozpuszczalnika;
d) żadnego z wymienionych sposobów.

7. W zasadach :
a) fenoloftaleina pozostaje bezbarwna;
b) wywar z czerwonej kapusty pozostaje fioletowoniebieski;
c) oranż metylowy zmienia zabarwienie na czerwony;
d) lakmus zabarwia się na niebiesko.zależy mi na szybkiej odpowiedzi . ;d
z góry dziękuję. ; ** .

1

Odpowiedzi

2011-09-08T12:28:59+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1. Które z podanych tlenków reagują z wodą, tworząc zasady:
I. CaO; II.K₂O; III.FeO; IV.CuO
a) I i II

2. Po zmieszaniu roztworów AgNO₃ i CaCl₂ w roztworze pozostaną jony:
c) tylko Ca²⁺ i NO₃⁻  
 
3. Otrzymywanie wapna palonego można opisać równaniem reakcji:
a) CaCO₃ -> CaO + CO₂

4. Produktami reakcji tlenku sodu z kwasem azotowym (V) są:
b) NaNO₃ i H₂O

5. Rozpuszczalność tlenu w zbiornikach wodnych podczas upałów:
a) zawsze się zmniejsza
 

6. Roztwór nienasycony można otrzymać z roztworu nasyconego w wyniku :
a) dodania rozpuszczalnika 
 
7. W zasadach :
d) lakmus zabarwia się na niebiesko

1 5 1