Odpowiedzi

2010-01-04T22:19:14+01:00
Hasło : Kacper :)
1. Zbór praw i obowiązków członków Kościoła Katolickiego.- Katechizm
2. Prorok zapowiadający przyjście Chrystusa na Ziemię- Izajasz.
3. Szczególne dary Boga, dary łaski- Charyzmaty
4. Następa Jezusa- pierwszy papież i apostoł, brat szymona- Piotr.
5. Do jej głoszenia powołani są kapłani- Ewangelia.
6. Świeca symbolizyjąca maryję, również nazwa mszy św.- Roratka.


Pytania i odpowiedzi masz, sam dopasujesz w układzie.


Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T22:23:30+01:00
Hasło KACPER
1. Kto odprawia mszę w Kościele... Kapłan
2.Zaczyna się w grudniu... Adwent
3.Pierwszy sakrament... Chrzest
4.Kto wyparł się Jezusa... Piotr
5.Jak inaczej mówimy na mszę... Eucharystia
6.Służy przy ołtarzu... ministRant.
Hasło BALTAZAR
1.Gdzie urodził się Pan Jezus... Betlejem
2.Matka Jezusa... mAryja
3. Używa się na roratach... Lampion
4. Przechowuje się tam hostię w czasie mszy...Tabernakulum
5.Jaki inaczej nazywa się szata liturgiczna... ornAt
6.Kto pomógł nieść Panu Jezusowi Krzyż... sZymon
7.Napisali ją Łukasz Marek Mateusz i Jan...ewAngelia
8.Wielki Czwartek obchodzimy Ostatnia... wieczeRze
1 5 1
2010-01-04T22:27:06+01:00
Kolęda
modlitwA
kośCiół - KACPER
Piotr
dziejE
Religia

Matka
JózEf
wspóLnota
Ceremonie
ducHowność - MELCHIOR
ewangelIa
bOgurodzica
maRyjaBetlejem
chrześcijAn
isLam
sTajenka - BALTAZAR
ewangeliA
JeZus
bibliA
wiaRa

Myślę, że pomogłam.