1zad.wykorzystując dotychczasową wiedze i podane nizej informacje o omawianych religiach przyporządkuj je i wpisz w tabele.
1. wiara w reinkranacje.
2.ostatecznym celem człowieka jest nirwana.
3.człowiek za pomoca samouświecenia moze stac sie budda
4.zycie człowieka zwiazane jest z cierpieniem.
5.istnieje mnóstwo wyobrażeń boga
6.właściwą jaźn człowieka stanowi dusza
7.medytacja
8.asceza

a religie są takie buddyzm i hinduizm przypozadkujcie


2 zad
odszukaj dowolny fragment nowego testamentu którychrystus objawia nm ojca zapisz go i podkresl istotne slowa (wy istotne słowa weżxie w nawias)


3zad
.........-to moja odpowiedz na wezwanie boga i na jego miłość


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T22:17:44+01:00
Zad 1
BUDDYZM
-1
-2
-8
-7
-4
HINDUIZM
TU WPISZE TO CO ZOSTAŁO

Zad 2
to przepisz fragment pisma św. :
Mt,11,25-27

Zad 3
wiara- to .....

MAM TĄ SAMĄ ĆWICZENIÓWKĘ OD RELIGII POLECAM SIE NA PRZYSZŁOŚĆ!!
6 5 6