A) Spośród pięciu odcinków o długościach 1m, 2m, 3m, 4m i 5m wybierz trzy, które mogą być bokami trójkąta. Ile jest takich trójkątów?

b) Kąty w dwóch trójkątach mają miary 30°, 40°, 60°, 70° i 80°. Jakie kąty ma każdy z tych trójkątów?

Wskazówka. Wystarczy sprawdzić, czy najdłuższy z trzech wybranych odcinków jest krótszy niż suma dwóch pozostałych.

2

Odpowiedzi

2010-01-04T22:15:50+01:00
A: (2,4,3) (5,3,1)

jest ich 2 !

30 st - prosty
40 st - prosty
60 st rownoległy
70 st rownoległy
80 st ostry

Licze na najj
37 3 37
2010-01-04T22:16:26+01:00
A) Spośród pięciu odcinków o długościach 1m, 2m, 3m, 4m i 5m wybierz trzy, które mogą być bokami trójkąta. Ile jest takich trójkątów?

b) Kąty w dwóch trójkątach mają miary 30°, 40°, 60°, 70° i 80°. Jakie kąty ma każdy z tych trójkątów?

Wskazówka. Wystarczy sprawdzić, czy najdłuższy z trzech wybranych odcinków jest krótszy niż suma dwóch pozostałych.


odp a:

2m,3m,4m
3m,4m,5m

odp b:
to raczej 1 trojkat 30 , 70, 80

a 2 trojkat: 40,60,80

tak pasuje bo suma to 180 stopni
15 4 15