Zad1
Wielomian W określony jest wzorem W(x) = - x¹¹ + x¹² - 8 . Zatem W(- 7) jest liczba:
A. ujemna B. dodatnia C. niewymierna D. pierwsza

zad2
Kat a jest katem ostrym. Okrag opisany jest wzorem x² + (y - 3) ² = 3 . Liczba punktów wspólnych tego okregu i prostej x = sinα jest równa: ?

zad3

Wartosc liczbowa wyrażenia 1 / x²-4x+7 >0 jest najwieksza, gdy liczba x jest równa ?

A. 1 B. 2 C. ½ d.¼

zad4
Pole figury ograniczonej prostymi 2x + y = 0, x + 3 = 0, y = 0 i y = 2 jest równe:

A. 9 B. 18 C. 5 D. 9

1

Odpowiedzi

2010-01-05T00:26:46+01:00
1)
W(x) = - x¹¹ + x¹² - 8 =x¹¹(x-1)-8
dla x=-7 W(x)>0 ( jak nie wiesz czemu to napisz na poczte)
Czyli odp B.

2.)
x² + (y - 3) ² = 3
Okrag o Srodku w punkcie (0,3) i r= √3
α jets ostry czyli 0≤α≤90⁰
Sinus 90=1
Jak sobie narysujesz ten okrag to on siegnie maksymalnie w dol do wysokosci= 3-r (liczysz od punktu (0,0))
3-r>1
z tego wynika ze nie maja punktow wspolnych


3)
1 / x²-4x+7 >0 jest najwieksza, gdy mianownik jest najmniejszy
Mianownik jest najmniejszy w dla pierwszej wspolrzednej wierzcholka funkcji kwadratowej (czyli dla "p")
p=-(b/2*a)=-(-4/2*1)=2
czyli x=p=2
ODP)B


4.)
Pole figury ograniczonej prostymi 2x + y = 0, x + 3 = 0, y = 0
i y = 2 tworzy trapez o
a-mniejsza podstawa=2
b-wieksza podstawa=3
h-wysokosc=2
P=(1/2)*([a+b]*h)=(1/2)*10=5 [j²]


1 2 1