Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T22:32:49+01:00
Jak jest tarcie, to nie jest to spadek swobodny, ale mniejsza z tym. Gdy jest opór powietrza, to po pewnym czasie siła tarcia i ciążenia równoważą się i ruch staje się zgodnie z 1 zasadą dynamiki jednostajny.

Siła ciążenia jest pomniejszona o siłę tarcia działającą w kierunku przeciwnym. Wypadkowa siła wynosi
F=mg-T i zgodnie z 2 zasadą dynamiki Newtona jest równoważna ma, gdzie a=szukane przyśpieszenie.
mg-T=ma
a=(mg-T)/m
a=(0,5*10-1)/0,5=8 m/s²

Odp. 8 m/s²