LUDZISKA POMOCY!!!!!!!!
cechy trenu
fraszki
pieśni
hymnu
--obecność filozofi stoickiej w pieśniach jana kochanowskiego (przykłady pieśni i przykłady z piśni
wyjaśnij stoicyzm , epukeizm
daty życia , epoka w kturej żył i co napisAŁ JAN KOCHANOWSKI
POTRZEBNE NA WCZORAJ ;]

1

Odpowiedzi

2010-01-04T22:48:46+01:00
Tren-pieśń o charakterze żałobnym,poświecona zmarłej osobie,wyrazająca żal po jej smierci.Kochanowski jako pierwszy poswięcił cykl utwor ów swej zmarłej córce,osobie niepełnoletniej,treny najcześciej poświęcane są mężom stanu,bohaterom,królom.

fraszka-krótki wierszowany utwór najczęściej zartobliwy o dowcipnym pomyśle.Nazwe gatunku wprowadził Jan Kochanowski,odwołujac się do języka włoskiego,w którym "frasca" oznacza drobiazg.

Pieśń-forma liryczna genetycznie zwiazana z muzyką najważniejsze cechy:organizacja stroficzna,tendencja do rytmizacji tekstu,czesto pojawia się powtarzany fragment pelniący rolę refrenu.
Hymn-piśń pochwalna,uroczysta i podniosła,sławiąca bóstwo,bohaterskie czyny,wielkie idee, i otoczone ogólnym szacunkiem wartosci.

Jan Kochanowski żył w latach 1530-1584
ePOKA RENESANS napisał:m.in:"odprawa posłów greckich", "psałterz dawidów", "treny". "pieśń: czego chcesz od nas panie"

stoicyzm-twórca zenon z kition,człowiek żyje zgodniez naturą jako źródłem dobra poddaje sie przeznaczeniu.

epikureizm-twórca:epikur.Korzystać z życia szczęście daje człowiekowi:gdy przyjemność przewaza nad cierpieniem.

3 5 3