Streścić w pięciu zdaniach!
Ładnie!!!!
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

3

Odpowiedzi

2010-01-04T23:18:12+01:00
Na początku naszych dziejów było słowo i gdyby nie ono nie wiedzielibyśmy że mesjasz ma przyjść na świat. Gdy Pan Bóg zesłał nam swojego syna na ziemię od niego poznawaliśmy ewangelię. Gdyby nie słowo nie moglibyśmy zostać włączeni do kościoła i przyjmować chrztu. Dzięki słowu pogłębiamy wiarę w pana Jezusa i stajemy się dziećmi bożymi.
2010-01-04T23:23:57+01:00
Na samym początku był Jezus - Bóg, który stworzył wszystko, co nas otacza. Posłał na świat swego proroka Jana, aby zaświadczyć o Sobie, aby pokazać jakim Bogiem jest naprawdę lecz większość ludzi mu nie uwierzyła - mieli własne wyobrażenia o Bogu.Jednak ci, którzy uwierzyli stali się dziećmi Bożymi - wyznawcami Jezusa. My ludzie oglądaliśmy jego chwałę, a Jan nas pouczał, mówiąc: "Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie". Łaska i prawda pochodzą od Jezusa, a prawo zostało nadane przez Mojżesza, wiemy o Bogu, ponieważ sam nas pouczył.


uffff...
2010-01-04T23:55:53+01:00
Bóg stworzył świat przez słowo, które było dobre (nawiązanie do mentalności boskiej i jego świadomości o tym, że słowo było dobre).
Bóg nigdy nie ukazał się człowiekowi, lecz zawsze był, a o jego prawdziwości prawili prorocy i jego syn jednorodzony Jezus Chrystus.
Kto uwierzy w Boga, ten przyjmie jego wiarę i będzie mógł stać się "synem bożym.
Prawo boskie przyszło z czasem ukazane ludziom przez Mojrzesza jako pośrednika.
Ci którzy nie uwierzyli w Słowo Boże nie zostaną potępieni, ale Ci którzy uwierzą zostaną nagrodzeni.