Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T22:51:09+01:00
Pole powierzchni prostopadłościanu to pole sześciu prostokątów z czego co drugi się powtarza (mamy 3 pary różnych prostokątów)... teraz trzeba sprowadzając liczby do jednej jednostki wyliczyć te pola:

wzór: Pole=2*(a*b+b*c+c*a)

i tak w pierwszym:
a=4m
b=7m
c=2m

jako, że wszystkie jednostki są te same to podstawiamy:
Pole=2*(4m*7m+7m*2m+2m*4m) = 2*(28m²+14m²+8m²) = 2*50m² = 100m²

b)
a=2cm
b=4,5cm
c=5cm

jednostki te same więc możemy śmiało podstawiać:
P=2*(2cm*4,5cm+4,5cm*5cm+5cm*2cm) = 2*(9cm²+22,5cm²+10cm²) = 2*41,5cm² = 83cm²

c)
a=11dm
b=11dm
c=11dm

skoro wszystkie boki są równe to ten prostopadłościan jest sześcianem... pole powierzchni możemy obliczyć ze wzoru P=6*pole_kwadratu
P=6*(11dm)²=6*121dm²=726dm²

d)
a=25mm
b=4,7 cm
c=0,2 dm

różne jednostki więc trzeba sprowadzić do wspólnej... najlepiej najmniejszej:
a=25mm
b=4,7 cm=47mm
c=0,2 dm=20cm=200mm

P=2*(25mm*47mm+47mm*200mm+200mm*25mm) = 2*15575mm² = 20575mm²

I tak o to obliczyliśmy na spokojnie wszystkie pola powierzchni.
10 3 10