Ponumeruj zamieszczone niżej zdania tak aby opisywały kolejne etapy cyklu rozwojowego.

___Rozwój przedrosla,wytwarzanie rodni z komórką jajową i plemni z plemnikami.
___Kiełkowanie zarodników w samożywne, niewielkie przedrośla
___Dalszy wzrost i rozwój sporofitu , i jednocześnie obumieranie przedrośla
___Rozwój zygoty w sporofit,odżywiający się początkowo kosztem przedrośla
___ Wytwarzanie na liściach sporofitu zarodni produkujących zarodniki
1.Dojrzewanie i pękanie zarodni,wysypywanie się zarodników -( to jest pierwsze bo było juz napisane)
__Połączenie plemnika z komórką jajową w procesie zapłodnienia i powstania zygoty.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T22:58:22+01:00
_3_Rozwój przedrosla,wytwarzanie rodni z komórką jajową i plemni z plemnikami.
_2__Kiełkowanie zarodników w samożywne, niewielkie przedrośla
_6__Dalszy wzrost i rozwój sporofitu , i jednocześnie obumieranie przedrośla
_5__Rozwój zygoty w sporofit,odżywiający się początkowo kosztem przedrośla
_7__ Wytwarzanie na liściach sporofitu zarodni produkujących zarodniki
1.Dojrzewanie i pękanie zarodni,wysypywanie się zarodników -( to jest pierwsze bo było juz napisane)
_4_Połączenie plemnika z komórką jajową w procesie zapłodnienia i powstania zygoty.


Wydaję mi się, że jest wszystko okey. Mam nadzieję, że pomogłam. Liczę na naj;)
43 4 43