Odpowiedzi

2010-01-04T23:38:47+01:00
K:
5*6*5=150
5*5=25
(1/2)*10*10=50
(1/2)*10*10=50
10*5=50
(1/2)*5*5=12,5
(1/2)*5*5,5= 13,75
[(2,5+10)/2]*5=31,25
(1/2)*5*5=12,5

150+25+50+50+50+12,5+13,75+31,25+12,5=395

R:
10*7*5=350
10*10=100
10*10=100
5*6=30
(1/2)*5*5=12,5
(1/2)*5*10=25
15*5=75
(1/2)*5*5=12,5
(1/2)*10*10=50

350+100+100+30+12,5+25+75+12,5+50=755

Z:
5*10=50
25*5=125
5*10=50
(1/2)*5*10=25 (są 4 takie same więc 25*4=100)
10*10=100
20*5=100
5*5=25

50+125+50+100+100+100+25=550

D:
10*7*5=350
10*10*4=400
10*10-(1/2)*5*5=100-12,5=87,5
10*5=50
(1/2)*10*10=50

350+400+87,5+50+50=937,5

W:
2*(10*6*5)=600
10*10=100

600+100=700

N:
2*(10*7*5)=700
(1/2)*10*10=50
(1/2)*10*20=100
10*5=50

700+50+100+50=900

M:
2*(10*20)=200
2*(1/2)*10*10=100
10*10=100

200+100+100=400

A:
2*(1/2)*20*10=200
10*5=50
2*5*10=100

200+100+50=350

O:
2*5*20=200
2*5*15=150
2*5*5=50
4*(1/2)*10*7,5=150

200+150+50+150=550
10 4 10
2010-01-04T23:48:08+01:00
K:cały kwadrat:
3*2,5=7,5cm²

3 trójkaty ich pola:
1. (1*1,5):2=0,75 cm²
2. 0,5 cm²
3. 2,25 cm²

Od całego kwadratu odejmujemy 3 trójkąty:
7,5-0,75-0,5-2,25=4cm²

R:
cały kwadrat:
3,5*3,5=12,25cm²

kwadrat P=1cm²
trapez P=(0,5+1)*0,5/2=0,375cm²
P=(1,5+0,5)*0,5/2=0,5cm²
P=(1+1,5)*0,5/2=0,625cm²
prostokąt P=0,5*1,5=0,75cm²
trójkąt P=0,5/2=0,25cm²

Od całego kwadratu odjąć reszte figur:
12,25-0,375-0,5-0,625-0,75-0,25=9,75cm²

Z:
cały kwadrat:
3*3=9cm²

prostokąt P=0,5*1,5=0,75cm²
P=0,5*1,5=0,75cm²
trójkąt P=2*1/2=1cm²
P=2*1/2=1cm²

Od całego kwadratu odjąć reszte figur:
9-0,75-0,75-1-1=5,5cm²

D:
cały kwadrat:
3,5*3,5=10,5 cm²

trójkąt P=0,5 cm²
P=0,5*0,5/2=0,125cm²
trapez P=(0,5+1)*0,5/2=0,375cm²
kwadrat P=1*1=1cm²

Od całego kwadratu odjąć reszte figur:
10,5-0,5-0,125-0,375-1=8,5cm²

W:
cały kwadrat:
3*3=9cm²

trójkat P=1*0,5/2=0,25cm²
P=1*0,5/2=0,25cm²
prostokąt P=1*1,5=1,5cm²

Od całego kwadratu odjąć reszte figur:
9-0,25-0,25-1,5=7cm²

N:
cały kwadrat:
3*3,5=10,5cm²

trójkąt P=1*2/2=1cm²
P=1*1/2=0,5cm²

Od całego kwadratu odjąć reszte figur:
10,5-0,5-1=9cm²

M:
cały kwadrat:
3*3=9cm²

trójkat P=3*1,5/2=2,25cm²
P=0,5*1/2=0,25cm²
prostokąt P=0,5cm²

Od całego kwadratu odjąć reszte figur:
9-2,25-0,25-0,5=6cm²

A:
cały kwadrat:
3*3=9cm²

trójkąt P=2*1,5*3/2=4,5 cm²
P=1*1/2=0,5cm²
prostokąt 0,5*1=0,5cm²


Od całego kwadratu odjąć reszte figur:
9-4,5-0,5-0,5=3,5cm²

O:
cały kwadrat:
2,5*3=7,5cm²

trójkąt P= 2*1,5*1,5/2=2,25cm²
P=4*0,5*0,5/2=0,5cm²

Od całego kwadratu odjąć reszte figur:
7,5-2,25-0,5=4,75cm²


Mam nadzieję, że teraz dobrze rozwiązałam:)
4 4 4