1) Jaką objętość w warunkach normalnych zajmują:
2 mole H₂
6,4 g O₂
17,6g CO₂
2) Oblicz ile g tlenu O₂ zużyto podczas spalania 5 moli węgla do dwutlenku węgla CO₂
3)Oblicz jaką objętość zajmuje dwutlenek siarki SO₂ otrzymany ze spalania 5g siarki .Warunki normalne.
4) Ile moli fosforu znajduje się w 200g tlenku fosforu(V)P₂O₅

1

Odpowiedzi

2010-01-05T06:23:12+01:00
1)- 2mole H2 - 2* 22,4 dm³=44,8
-6,4g O2 -x
16g -22.4 dm³
x=8,96dm³
-17,6g CO2 -x
44g- 22,4dm³
x=8,96dm³
2)5moli CO2 - x g O2
1mol- 32g
x=160g
3)5g S- xg SO2
32g-64g
x=10g
4)200g P2O5 - x moli P
142g -1 mol
x=1,4 mola