Prosze was to moja koncowka pukntow!
a zd mi jest potrzebne a wiec:
Analiza rudy niklowej wykazala nastepujacy sklad ilosciowy 21.15% niklu 3,54% Co 3,35 Fe 71,96 % As
Oblicz empiryczny wzor mineralow.

Bardzo prosze wybiore najlepsza odpowiedz;*!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T00:47:44+01:00
21.15% niklu 3,54% Co 3,35 Fe 71,96 % As

1 mol Ni-58,68
x moli -21,15 (bo w 100g roztworu jest 21,15g niklu)
x=0,36 mola

1mol Co-58,93
x moli- 3,54
x=0,06 mola

1 mol Fe - 55,85
x moli - 3,35
x=0,06 mola

1 mol As- 74,92
x moli - 71,96
x=0,96 mola


Szukamy wzoru:
Ni_w Co_x Fe_y As_z [_ -oznacza to indeks dolny]

w:x:y:z= 0,36 : 0,06 : 0,06 : 0,96 /0,06 dzielimy i otrzmujemy:
w:x:y:z= 6:1:1:16

Wiec wzór bd miał postać:
Ni₆CoFeAs₁₆
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-05T01:27:44+01:00
21,15% Ni, 3,54% Co, 3,35% Fe, 71,96 % As
Szukany jest więc wzór zapisany w postaci: Nia Cob Fec Asd
Obliczamy, ile moli niklu, kobaltu, żelaza i arsenu zawiera 100 g rudy niklowej.
1 mol Ni ma masę 58,69 g
1 mol Co ma masę 58,93 g
1 mol Fe ma masę 55,85 g
1 mol As ma masę 74,92 g
W 100 g rudy niklowej znajduje się 21,15 g Ni, co stanowi 0,36 mola
1 mol Ni - 58,69 g
a moli K - 21,15 g
a = 21,15 : 58,69 = 0,36 mola
Analogicznie obliczamy pozostałe i otrzymujemy
W 100 g rudy niklowej znajduje się 3,54 g Co, co stanowi 0,06 mola
b = 0,06 mola
W 100 g rudy niklowej znajduje się 3,35 g Fe, co stanowi 0,06 mola
c = 0,06 mola
W 100 g rudy niklowej znajduje się 71,96 g As, co stanowi 0,96 mola
d = 0,96 mola
Stosunek liczby atomów niklu a do liczby atomów kobaltu b do liczby atomów żelaza c do liczby atomów arsenu d równa się stosunkowi liczb moli tych pierwiastków:
a : b : c : d = 0,36 : 0,06 : 0,06 : 0,96 / 0,06
a : b : c : d = 6 : 1 : 1 : 16
Wzór empiryczny: Ni₆ Co Fe As₁₆