Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T23:38:38+01:00
1.
Długość okręgu
2πr
Stosunek długości do promienia
2πr:r=2π (jest to 2π radianów - kąt w mierze łukowej, czyli 360°)

2.
Z jednego wierzchołka dowolnego n-kąta można poprowadzić n-3 przekątnych, ponieważ nie można poprowadzić przekątnej do tego samego wierzchołka ani do 2 sąsiednich, gdyż należą do boków wielokąta, tym samyn nie przechodzą przez jego wnętrze. Tak więc:
n - 3 = 11
n = 11 + 3 = 14

Chodzi o 14-kąt.
2010-01-04T23:39:50+01:00
Jaki jest stosunek długości okręgu do długości promienia tego okręgu?

stosunek wynosi 1;6,28
( jeżeli bieżemy pod uwagę pi=3,14)

Ile wierzchołków ma wielokąt, jeśli z jednego wierzchołka można poprowadzić 11 przekątnych?

jest to 14-kąt
1 5 1