Zad. 1 ,,Z braku wieczności zgormadzono / dziesięć tysięcy starych żeczy...''- jak rozumiesz sformułowanie ,,brak wieczności''? O co należałoby uwupełnić (wzbogadzić) świat rzeczy, by zmniejszyć, zminimalizować ów brak?

zad. 2- Rozwiń myśl: Wiersz muzeum zawiera...
Zastosuj niektóre spośród podanych sformułowań. Możesz zmieniać formy wybranych sformułować i dodawać inne słowa.

Sformułwania: wyraz uczuć, zapis przeżyć, refleksje filozoficzne, przejawy emocji, życie człowieka, myśl, istnienie rzeczy, wzajemne relacje.

Wiersz:
Są talerze, ale nie ma apetytu.
Są obrączki, ale nie m wzajemności
od co najmniej trzystu lat.

Jest wachlarz - gdzie rumieńce?
Są miecze - gdzie gniew?
I lutnia ani brzęknie o szarej godzinie.

Z braku wieczności zgromadzono
dziesięć tysięcy starych rzeczy.
Omszały woźny drzemie słodko
zwiesiwszy wąsy nad gablotką.

Metale, glina, piórko ptasie
cichutko tryumfują w czasie.
Chichocze tylko szpilka po śmieszce z Egiptu.

Korona przeczekała głowę.
Przegrała dłoń do rękawicy.
Zwyciężył prawy but nad nogą.

Co do mnie, żyję, proszę wierzyć.
Mój wyścig z suknią nadal trwa.
A jaki ona upór ma!
A jak by ona chciała przeżyć!

1

Odpowiedzi

2009-09-20T04:42:11+02:00
Zad. 1
Człowiek nie żyje wiecznie, jego życie nie trwa nieskńczenie długo. Życie przemija.

Zad 2
Wiersz muzeum zawiera refleksje filozoficzne podmiotu lirycznego na teamt życia człowieka. Podmiot liryczny wyraza swoje mysli i emocje najprawdopodobniej po wizycie w muzeum. Opisuje istnienie rzeczy i życie człowieka, wzajemne relacje miedzy człowiekiem, a rzeczami uzbieranymi w muzeum.
21 3 21