Prosze o pomoc w uzupełnieniu tekstu.

Po wygnaniu ostatniego króla Rzym stał się .... W języku łacińskim wyrażenie ,,respublica'' oznacza ,, rzecz ... '' Wszyscy obywatele rzymscy mieli prawo udziału w .... Podejmowało ono istotne decyzje w państwie oraz wybierało ... Podczas obrad nie można było zgłaszać .... do projektów ustaw. Najważniejszą rolę w Rzymie odgrywał jednak .... W jego skład wchodziło ... zasłużonych patrycjuszy. Urzędy w republice rzymskiej miały charakter .... Na czele państwa stali dwaj ... Gdy kraj był zagrożony powoływano ..... Sprawował on nieograniczoną władzę, którą otrzymywał na okres ... Nad przestrzeganiem prawa czuwali ... z kolei .... zajmowali się spisywaniem stanu majątków obywateli rzymskich. Uzupełniali także listę .... Do zadań .... należało pilnowanie porządku w mieście. Kwestorzy pomagali w zarządzaniu ..... państwa i ściąganiu podatków. Plebejuszy reprezentowali ... , którym przysługiwało prawo weta. W IV w.p.n.e. po raz pierwszy na stanowisko konsula wybrano przedstawiciela ...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T08:19:22+01:00
Po wygnaniu ostatniego króla Rzym stał się republiką. W języku łacińskim wyrażenie ,,res publica'' oznacza ,,rzecz publiczną''. Wszyscy obywatele rzymscy mieli prawo udziału w zgromadzeniu ludowym . Podejmowało ono istotne decyzje w państwie oraz wybierało urzędników .Podczas obrad nie można było zgłaszać poprawek do projektów ustaw. Najważniejszą rolę w Rzymie odgrywał jednak senat .W jego skład wchodziło300 zasłużonych patrycjuszy. Urzędy w republice rzymskiej miały charakter kolegialny. Na czele państwa stali dwaj konsulowie . Gdy kraj był zagrożony powoływano dyktatora .Sprawował on nieograniczoną władzę, którą otrzymywał na okres 6 miesięcy . Nad przestrzeganiem prawa czuwali pretorzy . Z kolei kwestorzy zajmowali się spisywaniem stanu majątków obywateli rzymskich. Uzupełniali także listę cenzorzy. Do zadań edylów należało pilnowanie porządków w mieście. Kwestorzy pomagali w zarządzaniu pieniędzmi państwa i ściąganiu podatków. Plebejuszy reprezentowali trybuni ludowi , którym przysługiwało prawo weta. W IV w.p.n.e po raz pierwszy na stanowisko konsula wybrano przedstawiciela plebejuszy
10 3 10