Jerzy Krókowski
[Horacjańska refleksja nad życiem]

[1] Do przyjaciół głównie zwraca się też Horacy w odach refleksyjnych, które stanowią koronę jego liryki i jej specjalną, osobliwą właściwość. I w odach, podobnie jak w satyrach i listach, głosi Horacy swą mądrość życiową, będącą swoistą mieszaniną elementów epikurejskich i stoickich.
[2]Często przeciwstawia własne pragnienia temu, o co w pocie czoła ubiega się tłum: bogactwo, zaszczyty, władzę. On pragnie żyć spokojnie i beztrosko, pragnie swobody i niezależności , pragnie dożyć w pełni władz umysłowych starości , osłodzonej pieśnią. Najwyższe szczęście i spokój duszy nie podległy zmianom fortuny.Kto się trzyma w życiu ,,złotego środka”, ten w szczęściu zachowa miarę, przygotowany na zmiany fortuny , a w złej doli nie upadnie na duchu. Nie trzeba myślą sięgać daleko w przyszłość, ale cieszyć się tym co dzień niesie, i pełną ręką czerpać z uroków życia(carpe diem).
[3]Z myślą o urokach świata i życia kojarzy się często myśl o śmierci, której posępne a nieruchome skrzydła rzucają cień na żywot zarówno biedaka , jak bogacza, i sprawiają, że ludzkie szczęście jest ograniczone ciasnymi granicami krótkotrwałego życia. Nie trwoży ona jednak poety raczej zachęca do porzucenia troski o znikome doczesne dobra i do radowania się z powabów świata.[…]
[4]Refleksja moralna towarzyszy poecie na każdym kroku. Np. piękność natury , dla której ma bystre oko i którą umie malować drobnymi, ale wyrazistymi rysami, nasuwa mu skojarzenie z ludzkim życiem i ludzkimi sprawami.

Odpowiedz na poniższe pytania; odpowiadaj zwięźle, unikaj cytowania.

1. Na podstawie akapitu 1. wyjaśnij, co wyróżnia poezję Horacego.
2. Wyjaśnij użyte w akapicie 1. Wyrażenie ,,korona jego liryki”.
3. W jakim stosunku pozostaje akapit 2. do akapitu 1.?
a) jest rozwinięciem tezy postawionej w 1. akapicie.
b) podejmuje nowy wątek
c) jest polemiczny w stosunku do 1. akapitu.
4. Wynotuj z akapitu 2. poglądy charakterystyczne dla filozofii stoickiej i epikurejskiej.
5.Jak rozumiesz wyznawaną przez Horacego zasadę ,,złotego środka”? Odpowiedz na podstawie akapitu 2.
6. W jakim celu autor trzykrotnie powtarza w jednym zdaniu czasownik pragnie?
7. Odszukaj w akapicie 3. metaforę i zinterpretuj krótko jej sens.
8. Czemu służy w wierszach Horacego myśl o śmierci?
9. Na podstawie akapitu 4. odpowiedz na pytanie: jaką rolę odgrywa w Horacjańskiej poezji natura?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T00:25:33+01:00
1. Twórczośc Horacego jest wyjatkowa przez umiejetne połączenie w niej elementów dwóch nurtów filozoficznych; epikurejskiego i stoickiego.

2. Korona liryki to metafora mająca na celu podkreślenie ód refleksyjnych jako najlepszych w twórczości poety.

3. a przynajmniej moim zdaniem bo charakteryzuje pokrótce elementy stoickie i epikurejskie obecne w poezji Horacego.

4. Filozofia stoicka:
- życie w umiarze i spokoju
- szczęście nie zależy od kaprysów losu
- odrzucenie dóbr doczesnych

Filozofia epikurejska:
- beztroskie życie
- swoboda i niezależność
- radośc z tego co przyniesie dzień

5. "Złoty środek" to zasada, która pozwala człowiekowi zyc w zgodzie z samym soba i z otaczającym go światem. Z jedenj strony nalezy cieszyc się życiem i korzystac z niego, ale byc tez przygotowanym na nieszczęścia i cierpienia.

6. Ma na celu podkreślenie nadrzędnych wartości w zyciu Horacego.

7. "śmierć, której posępne a nieuchronne skrzydła rzucają cień ...."

Metafora ma uzmysłowic odbiorcy twórczości Horacego, że śmierć nie zna podziałów, nie dzieli ludzi ze względu na ich stan majatkowy, poglądy, czy pozycję społeczną. Śmierć dosiegnie każdego.

8. Skłania ona czytelnika do refleksji nad życiem. Uzmysławia, że należy cieszyc się życiem, wykorzystac je jak najlepiej, póki ono jeszcze trwa.

9. Przyroda to odbicie ludzkiego życia.dodam od siebie, że wczoraj pisałam to samo ale innemu użytkownikowi, więc to nie jest plagiat. mam nadzieję ze choc troche pomogłam
118 4 118