Odpowiedzi

2010-01-05T08:34:27+01:00
Przestępczość jest to ogół przestępstw popełnionych w pewnym czasie na pewnym obszarze [w danym kraju ] lub środowisku społecznym przez określoną kategorię sprawców [np.nieletnich ].Przestępczość jest grożnym zjawiskiem patologii społecznej,państwo prowadzi walkę z przestępczością przy pomocy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości poprzez odpowiednią politykę karną i właściwą organizację zakładów karnych,zwiększającą ich funkcję wychowawczą i resocjalizacyjną.Przestępczość jest przedmiotem badań naukowych w ramach:kryminologii,kryminalistyki,nauki prawa karnego,psychologii.Badania rozmiarów przestępczości opierają się na rejestracji przestępstw ujawnionych w postępowaniu przygotowawczym i osądzonych przez sądy,ścisłe ustalenie rozmiarów przestępczości jest niemożliwe z uwagi na nie znaną liczbę przestępstw nie ujawnionych,bądż nie zgłoszonych.Proporcja między liczbą przestępstw osądzonych a rzeczywiście popełnionych nazywana jest ''ciemną liczbą''.

Mam nadzieję,że te informacje pomogą ci w twojej pracy.
1 1 1