Siema pomóżcie szybko bo za 10 minut mam sprawdzian z polaka wyjasnijcie pojęcia i zróbcie zadania

mistycyzm-
irracjonalizm-
spirytualizm-
ballada-
epopeja-
dramat romantyczny-

1.Cechy bohatera romantycznego(minimum 5 cech)
2.Biografia A.Mickiewicz J.Słowacki C.K.Norwid

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T09:57:43+01:00
Ballada- gatunek mieszany.Opowiada o tajemniczych , zagadkowych wydarzeniach, często legendarnych lub historycznych.
Epopeja (epos)-jeden z większych gatunków epickich, pisany wierszem, w którym losy bohaterów ukazane zostały na tle ważnych dla narodu wydarzeń.
Dramat romantyczny-przeznaczony do wystawienia na scenie, brak charakterystyki bohaterów, opisów, postacie charakteryzują się poprzez działania, wypowiedzi.
Spirytualizm- filozoficzny pogląd, którego rzeczywistość ma naturę duchową, a świat materialny jest tylko przejawem ducha.
Mistycyzm- uznający możliwość bezpośredniego łączenia się duszy ludzkiej za pomocą ekstazy ze światem nadnaturalnym, np, z bóstwem.
Irracjonalizm- skrajnie idealistyczny pogląd, wg którego istnieje wiedza nie dająca się słownie sformułować lub sprawdzić.
A. Mickiewicz-ur. 24 grudnia 1798r. w folwarku Zaosie koło Nowogródka, zmarł 26 listop. 1855r. w Konstantynopolu. Największy poeta polski; romantyk,rzecznik radykalnych idei społecznych i narodowowyzwoleńczych, także mesjanistycznych, filomata.Twórca Legionu polskiego, Oda do młodości, ballady i wielu innych.
J. Słowacki- ur.się 4 wrześn. 1809r. w Krzemieńcu, zmarł 3 kwiecień 1849r. w Paryżu. Słowacki był poetą i dramaturgiem, jego nowatorstwo artystyczne wywarło ogromny wpływ na twórczość pisarzy polskich póżniejszych epok. Najważniejsze utwory to; Kordian , Balladyna, Ksiądz Marek i inne.
C. K. Norwid ur. 1821 zm. 1883r. poeta, plastyk długo zapomniany "odryty " przez Młodą Polskę Pisał utwory dramatyczne, nowele, eseje wspomnieniowe.
Bohater romantyczny jest wrażliwy na cierpienie innych.