Proszę o rozwiązania opinie o mnie proszę zachować dla siebie.Wiem ile umiem z chemii -nic nie umiem niestety dlatego proszę o rozwiązanie tych zagadnień.
Wiece dziękuję za pomoc a raczej zrobienie pracy za mnie.
Poniżej 20 zadań podobno bardzo prostych niestety ja tak nie myślę z chemii jak wspomniałem nic nie umiem.
Dziękuję:


1.Siarczan (VI) magnezu nie można otrzymać w reakcji:
A. Mg+SO3
B. MgO+H2SO4
C. Mg+ H2SO4
D. MgO+ SO3

2.Utleniaczem w reakcji Fe2O3+3H2→2Fe+3H2O jest:
A. żelazo
B. woda
C. wodór
D. tlenek żelaza(III)

3.Stopnie utleniania się pierwiastków w KMnO4 odpowiednio wynoszą:
A. +1,+5,-2
B. -1,+5,-2
C. +1,+7,-2
D. -1,+5,+2

4.Reakcja egzoenergetyczna to:
A. reakcja magnezu z kwasem solnym
B. rozkład węglanu wapnia
C. otrzymywanie tlenu z nadmanganianu potasu
D. reakcja dwutlenku węgla z wodą

5.Osad wytrąci się po dodaniu chlorku sodu do:
A. siarczanu (VI) miedzi (II)
B. azotanu (V) ołowiu (II)
C. fosforanu potasu
D. węglanu sodu

6.Masa molowa węglanu wapnia wynosi:
A. 40 g/mol
B. 86 g/mol
C. 95 g/mol
D. 100 g/mol

7.Jaka jest rozpuszczalność soli, jeżeli w 150g wody maksymalnie można rozpuścić 30g soli.
A. 5g
B. 10g
C. 15g
D. 20g

8.W 14,2g tlenku fosforu (V) P4O10 fosfor stanowi:
A. 1,5g
B. 3,1g
C. 4,6g
D. 6,2g

9.Czynnikiem, który nie ma wpływu na szybkość reakcji, jest:
A. temperatura
B. stężenie
C. barwa
D. stan rozdrobnienia reagentów

10.W 50 cm3 roztworu H2SO4 o stężeniu 2mol/dm3 znajduje się
A. 9,8 g H2SO4
B. 19,6 g H2SO4
C. 29,4 g H2SO4
D. 49,0 g H2SO4

11.Aby z roztworu nienasyconego otrzymać roztworu nasycony w przypadku ciał stałych należy:
A. ogrzać roztwór
B. dodać rozpuszczalnika
C. dodać substancji rozpuszczonej lub oziębić
D. dodać rozpuszczalnika lub ogrzać

12.Rozpuszczalność substancji w wodzie w temperaturze 200C wynosi 25g. Oblicz stężenie procentowe roztworu nasyconego w tej temperaturze i zaznacz właściwą odpowiedź:
A. 2%
B. 25%
C. 20%
D. 10%

13. 11g dwutlenku węgla to:
A. 0,25 mola
B. 0,2 mola
C. 0,75 mola
D. 0,5 mola

14.Reakcja endoenergetyczna to:
A. rozpuszczanie chlorku sodu w wodzie
B. rozkład tlenku rtęci
C. spalanie fosforu
D. reakcja sodu z wodą

15.Izotopy tego samego pierwiastka różnią się między sobą:
A. liczbą atomową
B. liczbą neutronów
C. liczbą protonów
D. liczbą elektronów

16.Wiązanie atomowe występuje w cząsteczkach:
A. O2 , SO2 , H2O
B. NaCl , N2 , Br2
C. N2 , J2 , O2
D. H2O , J2 , NaCl

17.Oblicz ile gramów siarczku sodu znajduje się w 200 cm3 roztworu o stężeniu 0,5 mol/dm3?

18.Podaj wzory sumaryczne odpowiadające głównym składnikom
Skały wapiennej -
Wapna gaszonego -
Wapna palonego -

19.W poniższych przykładach, dokończ zapis równania reakcji chemicznej lub zaznacz, że dana reakcja nie zachodzi:
1. Ag + HCl →
2. Fe + Ca2+ →
3. K2CO3 + NaOH →
4. ZnO + NaOH + H2O →

20.Do 20g 10% roztworu siarczanu (VI) miedzi (II) dodano 5g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

1

Odpowiedzi

2012-10-23T18:55:09+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1---A
2---D
3---C
4---A
5---B
6---D
7---D
8---D
9---C
10---A
11---C
12---C
13---A
14---B
15---B
16---C
17

M Na2S=78g/mol

v=0,2dm3

Cm=0,5mol/dm3

m=Cm*v*M

m=7,8g Na2S
18
Skały wapiennej - CaCO3
Wapna gaszonego - Ca(OH)2
Wapna palonego - CaO
19
1. Ag + HCl → nie zachodzi
2. Fe + Ca2+ → nie zachodzi
3. K2CO3 + NaOH → nie zachodzi
4. ZnO + 2NaOH + H2O → Na2[Zn(OH)2]
20

Z def. stęż. procent.

10g soli ---- 100g roztworu

xg soli ------ 20g roztworu

x = 2g soli

Po dodaniu 5g wody

2g soli ----- 25g roztworu

xg soli ------ 100g roztworu

x = 4g

x = 4%