Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-05T12:02:43+01:00
1) Dane:
mr =600g
ms=20g
Cp=?

Cp=ms/mr *100%
Cp=20/600*100=20/6= 3,33%


2) Dane:
Cp=6%
mr=200g
ms=?
ms=(mr*Cp)/100%
ms=(200*6)/100=12g
3) Dane:
mw=160g
ms=25g
mr=?
Cp=?
mr=mw+ms=160+25=185g
Cp=ms/mr*100%
Cp=25/185 *100=13,51%

4) Dane:
ms=25g
Ve=350cm³
d=0,78g/cm³
mr=?
Cp=?
mr=V*d=350*0,78=273g
Cp=25/273*100=9,16%

6) Dane:
Cm=2mol/dm³
n=0,4mol
Vr=Cm/n=2/0,4=5 dm
2010-01-05T12:11:17+01:00
1
cp=20g/600g*100%
CP=200/600
CP=3,33%
2)
ms=6%*200g/100%
ms=12g

3)
mr=160g-25g=235g
CP=25G/160G*100&
CP=15,62%

4)
m=350cm³*0,78g/cm³=273g
mr=25g+273g=298g
CP=25G/298G*100%=8,38
CP=8,38%